Láska Víra Naděje

Společenství křesťanů v Kroměříži


Citát:

On řekl:
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám.
Já dávám jinak, než jak dává svět. 
Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

Ježíš Kristus, Janovo evangelium 14:27


Kdo jsme a kam směřujeme ?

Jsme součást Apoštolské církve v České republice. Svou věroukou navazujeme na reformaci. Více: https://apostolskacirkev.cz/cemu-verime/vyznani

Jsme pestré společenství lidí s cílem přinášet současným a srozumitelným  způsobem  informace a zkušenosti o Bohu a křesťanství.

Jsme sborem, který se má k čemu vracet i z čeho se učit a díky tomu také z čeho dávat. Nitky historie AC v Kroměříži sice vedou až do dob před sametově revolučních, ale jako klíčový moment považujeme spojení dvou misijních snah do jednoho sboru v roce 2010.

Jsme a chceme být zaměřeni na mladou a střední generaci protože v mládí je naděje pro budoucnost a také obrovská energie. Zároveň si vážíme i starších generací pro zkušenosti, které mládí ještě nemá. Za ideál našeho společenství považujeme všechny generace, vzájemně se obohacující v atmosféře úcty a respektu.

Sníme o tom, že církev bude v naší společnosti více vnímána jako užitečná a chceme k tomu přispět tím, kdo jsme a co umíme dělat.

Sníme o tom, že křesťanství bude vnímáno pozitivně. Sníme o duchovní obnově naší země.

Chceme dávat k dispozici náš potenciál budováním Křesťanského komunitního centra v Kroměříži. Věříme, že budeme schopni rozvíjet současné a přinášet mnohé nové aktivity a projekty, které naše město obohatí.

Ke vztahu s Bohem nestačí jít s davem.

Co děláme?

Společenství pro každého

Jsme rádi spolu, protože nás to obohacuje a jsme společenstvým otevřeným novým lidem. Naše víra nám všem pomáhá v zápasech všedního života, díky ní můžeme vždy čerpat sílu a povzbuzení z nadpřirozeného zdroje...

Setkání pro mládež

Je to jízda... Kdo patří do téhle kategorie, potřebuje se přijít přesvědčit sám...

Setkání pro děti

Děti jsou naše budoucnost... Připravujeme pro ně setkání každou neděli, na kterých se mohou nejen něco pěkného naučit, ale taky se samy zapojit...

Uctívání

Jsme nadšení s Boha. Vždy a znovu nás překvapuje jak je dobrý.  Rádi mu projevujeme vděčnost zpěvem.

Modlitba

Na setkáních se modlíme nejen za naše osobní potřeby, ale i potřeby lidí, kteří nás o to požádají. Věříme, že Bůh modlitby vyslýchá.  Máme o tom mnohá svědectví :-)

Poznávání Boha 

Věříme, že Bible je zdrojem pravdivých informací o Bohu... Rádi tuto knihu čteme, hodně o ní mluvíme a hledáme v ní cestu pro náš osobní život...

Bible je světový poklad, ze kterého můžeš kdykoliv čerpat.