Citát:

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn.

Janovo evangelium (Jan 3:16-17)

Příběh našeho společenství

Bylo nebylo

V Kroměříži jsme se začali setkávat už někdy v roce 1987. Tehdy ještě nikdo z nás nevěděl, že komunismus bude zanedlouho historií. Různí lidé se postupně dozvídali o Bohu a hledali u něj naději a cestu pro své vyprahlé, tehdejším režimem vysušené životy. Těžce jsme se skrze Jeho Knihu, životní lekce, i zkušenosti druhých učili, jaký Bůh vlastně je, že nás má rád a záleží Mu na každém.

Život je nevyzpytatelný. Mnozí v té době i letech pozdějších poznali Boha a přimkli své životy k Němu. Byli zachráněni pro věčnost a stali se součástí Božího království. Mnozí se stali součástí různých společenství a učili se o Bohu na různých místech. Někteří odešli na jiná místa a druzí z jiných míst se přidali k nám. To vše se podílelo na pestrosti a různorodosti pohledů, postojů a charakteristik, které nás definují - na naší vůni a barvitosti, se kterou se můžete setkat, když nás navštívíte.

Povídání o současnosti

Jsme živým organismem. Každý z nás je součástí, která ovlivňuje celek, a proto nikdo není méně a nikdo více důležitý, než ti druzí. Potřebujeme se navzájem. Potřebujeme svoje dary a talenty, zkušenosti, poznání, porozumění, nebo jen prostou lásku, důvěru, vstřícnost, úsměv... přiložení ruky k dílu. Někdy i napomenutí a korekci, či povzbuzení ...

Věříme, že každý je pro Boha důležitý a každý má své místo.

Vždyť Bohu záleží na každém člověku a On má svůj plán pro každého.

A kam že to směřujeme?

Rádi bychom viděli, jak je množství lidí proměněno Boží láskou, milostí a dobrotou. Chceme vidět šťastné a spokojené zralé lidi - radostné učedníky Ježíše Krista. Zdravé rodiny, děti, mládež i seniory.

Také bychom rádi pozitivně ovlivnili naše město. Věříme, že v budoucnosti budeme schopni přinést aktivity a projekty, které naše město obohatí. Zatím jsme v této oblasti na začátku ...

Pojďme spolu hledat cestu do lepší budoucnosti.

Co děláme?

Společenství pro každého

Často se setkáváme... Jsme rádi spolu, protože nás to obohacuje. Naše víra nám pomáhá se přenést za hranice všedního života a čerpat sílu a povzbuzení z nadpřirozeného zdroje...

Setkání pro mládež

Je to jízda... Kdo patří do téhle kategorie, potřebuje se přijít přesvědčit sám...

Setkání pro děti

Děti jsou naše budoucnost... Připravujeme pro ně setkání, na kterých se můžou nejen něco pěkného naučit, ale taky se samy zapojit...

Uctívání

Vyvyšujeme našeho Stvořitele... Zpíváme mu a hrajeme, protože nás nadchl svojí dobrotou, láskou a milostí. Jsme Mu vděční a nemůžem si pomoct Ho nechválit...

Modlitba

Na setkáních se modlíme nejen za naše osobní potřeby, ale i potřeby lidí, co nás o to požádají. Věříme, že Bůh modlitby vyslýchá.  Máme o tom mnohá svědectví :-)

Poznávání Boha 

Věříme, že Bible je zdrojem pravdivých informací o Bohu... Rádi tuto knihu čteme, hodně o ní mluvíme a hledáme v ní cestu pro náš osobní život...

Ježíš řekl: Já jsem ta cesta, i pravda, i život. Nikdo nepřichází   k Otci, než skrze mne.